Wat is de legitieme portie?

Wat is de legitieme portie?

Als je ooit hebt gehoord van de term “legitieme portie” en je afvroeg wat het betekent, ben je niet de enige. Het concept kan voor velen ingewikkeld lijken, maar eigenlijk is het vrij eenvoudig te begrijpen zodra je er wat dieper induikt. In dit artikel gaan we kijken naar wat de legitieme portie is, waar het vandaan komt, hoe het werkt en waarom het belangrijk kan zijn in nalatenschapskwesties. Laten we beginnen!

Wat is de legitieme portie?

De legitieme portie is een wettelijk recht dat bepaalde familieleden hebben op een deel van de erfenis van een overledene, zelfs als ze niet in het testament worden genoemd of als ze worden onterfd. Met andere woorden, het is een bescherming die de wet biedt aan bepaalde nabestaanden om ervoor te zorgen dat ze niet volledig worden uitgesloten van een erfenis.

Waar komt de legitieme portie vandaan?

Het idee van de legitieme portie heeft een lange geschiedenis en vindt zijn oorsprong in het Romeinse recht. Later werd het concept in verschillende vormen overgenomen door veel Europese landen, waaronder Nederland. In Nederland is de legitieme portie vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, specifiek in de artikelen 4:63 tot 4:67.

Hoe werkt de legitieme portie?

De legitieme portie is meestal van toepassing op de kinderen en de echtgenoot van de overledene. Volgens de wet hebben zij recht op een bepaald deel van de erfenis, zelfs als de overledene in zijn of haar testament heeft besloten om hen te onterven. Het exacte bedrag van de legitieme portie wordt berekend aan de hand van de waarde van de erfenis en het aantal gerechtigden.

Waarom is de legitieme portie belangrijk?

De legitieme portie is belangrijk omdat het een vorm van bescherming biedt aan bepaalde nabestaanden, met name kinderen, om te voorkomen dat ze volledig worden onterfd. Dit kan voortkomen uit verschillende redenen, waaronder conflicten binnen de familie, slechte verstandhoudingen of het resultaat van een testament waarin de overledene de wens heeft geuit om bepaalde erfgenamen uit te sluiten.

Wat zijn de voorwaarden voor het opeisen van de legitieme portie?

Om aanspraak te maken op de legitieme portie moeten de betreffende familieleden aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten ze bijvoorbeeld daadwerkelijk familie van de overledene zijn, moet er sprake zijn van een geldig testament waarin zij worden onterfd, en moet het verzoek om de legitieme portie tijdig worden ingediend bij de rechtbank.

Conclusie

De legitieme portie is een belangrijk concept in het erfrecht dat bepaalde familieleden beschermt tegen volledige onterving. Het biedt een wettelijk recht op een deel van de erfenis, zelfs als de overledene in zijn of haar testament heeft besloten om hen uit te sluiten. Door de legitieme portie worden bepaalde nabestaanden in staat gesteld om financiƫle zekerheid te behouden, zelfs na het overlijden van een dierbare.

Wat is de legitieme portie?
Schuiven naar boven